CEVNA ZRAČNA POŠTA


Sistemi cevne zračne pošte so nepogrešljivo transportno sredstvo. Poleg hitrega in varnega transporta ima številne prednosti. Sitem poskrbi, da pridobitev dragocenega čas pri nemotenem upravljanju delovnega procesa, kar je velik prihranek v denarju. S pridobljeni časom transporta povečamo produktivnost in časovne zastoje zaradi transporta v delovnem procesu. Sistem omogoča višjo stopnjo varnosti pri transportu vrednostnih papirjev, listin, denarja, nevarnih snovi itd.

UPORABA CEVNE ZRAČNE POŠTE:
  • sistemi v bankah
  • sistemi v industriji
  • sistemi v lekarnah
  • sistemi v bolnicah
  • sistemi v administraciji