PROJEKTIRANJE


Projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja so sestavljeni iz:
  • 0 mape (bivša lokacijska dokumentacija),
  • načrta arhitekture,
  • načrta gradbenih konstrukcij,
  • načrta elektro inštalacij,
  • izkaz požarne varnosti,
  • drugi elaborati kot npr. požarne zasnove, spomeniško varstvo …


Pred pričetkom za projektiranje je potrebno pridobiti lokacijsko informacijo, ki se pridobi na posamezni občini.