TALNO OGREVANJE


Talno ogrevanje je najstarejši poznan sistem centralnega ogrevanja prostorov. Tak način ogrevanja (Hipokaust) je pravzaprav znan še iz rimskih časov, kjer je bil prenosnik toplote zrak oziroma dimni plini, ki so krožili po kanalih pod hišo. Talno ogrevanje spada v tako imenovano skupino ploskovnih ogrevanj, kjer najdemo že stensko in stropno ogrevanje. Cevi so položene v tla in toplota ogrete vode se prenaša od cevi na talno konstrukcijo in od tod na zrak v prostoru v obliki sevanja in konvekcije. Pri tleh so temperature najvišje in proti stropu padajo, temperaturni profil po višini prostora pa je najbližji idealnemu. Stara modrost pravi tople noge, hladna glava.

Sodobno talno ogrevanje se je razvilo pred drugo svetovno vojno, vendar zaradi težav pri montaži, predvsem zaradi uporabe jeklenih cevi, ni doživelo širše uporabe. V zadnjem času pa doživlja veliko popularnost in širšo uporabo.

Razlogi zato so:

 • hitra montaža in manjši stroški zaradi uporabe plastičnih cevi,
 • izboljšana toplotna zaščita zgradb in s tem manjša potrebna instalirana moč naprav za ogrevanje, omogoča izkoriščanje talne površine za ogrevanje,
 • zaradi nižje temperature ogrevalnega medija (40 - 60°C) je mogoče uporabiti toplotne črpalke in energijo sonca kot vir energije,
 • proizvajalci so s pripravo podatkov in pripomočkov za projektiranje omogočili enostavnejše in natančnejše dimenzioniranje talnega ogrevanja.


Pri pravilno načrtovanem sistemu talnega ogrevanja so njegove prednosti:

 • večje toplotno ugodje, saj so temperature sevanja nižje kot pri ogrevanju z radiatorji,
 • zaradi ugodnega temperaturnega profila v prostoru je lahko temperatura zraka v prostoru nižja za 1 do 2°C, kar pomeni od 6 do 12 % prihranka pri energiji,
 • kroženje prahu v prostoru je manjše zaradi manj intenzivnega kroženja zraka.


Priporočljive temperature površine tal glede na namembnost prostora so:

 • 26 - 28°C v prostorih, kjer se zadržujemo dalj časa (bivalni prostori npr. dnevne in delovne sobe, pisarne itd),
 • 28 - 32°C robne cone ob oknih in zunanjih stenah,
 • 30°C v prostorih kjer se zadržujemo občasno (hodniki, WC),
 • 32 - 35°C v kopalnicah, pokritih plavalnih bazenih in kopališčih.